Ikano Bank Bedrift

Vi i Ikano Bank er nok litt annerledes enn resten av bransjen. Og det liker vi. 

Vi er ingen tung forretningsbank som ble etablert på 1800-tallet. Ikano Bank er faktisk en ganske så ung folkebank som tidlig lærte å lytte til kundenes ønsker. Våre røtter kommer fra detaljhandelen i det som ofte kalles Sveriges mest flittige region; Småland.

Småland har mange småindustrier, og menneskene her er kjent for å hjelpe hverandre og ikke å sløse med pengene. Dette forsøker vi å videreføre ved å tilby enkle og attraktive finansielle løsninger til alle våre kunder.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.
Klageadgang: Ved tvist mellom kortholder og Ikano Bank kan klage rettes til: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.