FAQ

Ofte stilte spørsmål om leasing

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvem kan signere en leasingavtale?

Som hovedregel er det personen som har prokura for selskapet som skal signere. Om ikke prokura er oppgitt er det daglig leder som skal signere leasingavtalen.

Hvorfor trenger vi kopi av legitimasjon?

I henhold til Hvitvaskingsloven (2009) har vi plikt til å foreta identitetskontroll av den som opptrer på kundens vegne når en bindende finansieringsavtale inngås.

Hvordan faktureres min bedrift?

Leasingavtalen faktureres forskuddsvis pr kvartal eller måned. Første faktura består i tillegg av dagsleie av avtalt månedsleie fra leveringsdato på utstyret og frem til avtalens startdato som er den 1. i hver mnd. I tillegg kommer etableringsgebyr og evt. forsikringspremie for 12 mnd. Deretter sender vi ordinær faktura 20 - 30 dager før forfall.

Hvordan endrer jeg fakturaadresse for en leasingavtale?

Ta kontakt med kundeservice på tlf. 66 85 86 94 eller på e-post: kundeservice.leasing@ikano.no

Bedriftens lokaler skal overtas av andre. Hva gjør jeg?

Hvis den som skal ta over lokalene ønsker å overta leasingavtalen må det informeres per e-post til kundeservice.leasing@ikano.no om hvilken fra hvilken det gjelder og hvilken dato overdragelsen skal gjelde ifra. Ikano Bank vil da foreta en kredittvurdering av ny kunde. Om denne blir godkjent overtas leasingavtalen ved at partene signerer en overdragelsesavtale. Om den ikke blir godkjent må leasingavtalen kjøpes ut til restverdi av gjenstående leier av firmaet som skal forlate lokalene.

Utstyret jeg har leaset fungerer ikke. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med leverandør av utstyret. Denne har produktansvaret under leasingperioden. Send inn en reklamasjon til Ikano Bank for å informere om at utstyret ikke fungerer som forventet. Som kunde er du likevel pliktig til å betale løpende terminbeløp for din leasingavtale.

Kan leasingavtalen sies opp i den avtalte leasingperioden?

Ja, mot at restverdi på avtalen innbetales i henhold til leasingavtalens vilkår.

Er det mulighet for tilleggsleveranse av utstyr på en eksisterende avtale?

Ja. Kontakt Ikano Bank for alternative måter å gjøre dette på.

Tilbyr dere forsikring?

Utstyret må være forsikret i henhold til leieavtalens vilkår. Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute. Forsikringsdekningen går normalt ut over det som dekkes av en standard bedriftsforsikring. Ta kontakt med Ikano Bank for mer informasjon.

Jeg har egen forsikring og ønsker derfor ikke forsikringen Ikano Bank tilbyr. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Vi trenger bekreftelse på at Ikano Bank er en tredjemannsinteresse på din forsikring. Det betyr at Ikano Bank, som eier av utstyret, er dekket dersom uhellet skulle være ute.

Hva skjer når leasingperioden er over?

Du har tre alternativer:

  • Forlenge leasingperioden
  • Anmode om å kjøpe utstyret
  • Levere tilbake utstyret