Generelt

Hva er Coop Bedriftskort?

Coop Bedriftskort egner seg for alle næringsdrivende, organisasjoner, lag og foreninger, samt offentlige etater og virksomheter. For å søke om Coop Bedriftskort må det finnes et organisasjonsnummer registrert. Med Coop Bedriftskort kan bedriften handle i alle Coop-butikker og få samlet alt på en oversiktlig faktura etter hver måned. Du får tilgang til ”Min Side” hvor disponibelt beløp til enhver tid er tilgjengelig, og hvor det er oversikt over kjøpsdata med informasjon om varer, kjøpsdato, kort som ble brukt og eventuelle prosjektnummer. Det er enkelt å laste over kjøpsdata til excel og pdf for videre behandling, så som sortering og overføring til andre dokumenter.

Har kortet årsgebyr?

Nei, du betaler ikke årsgebyr på Coop Bedriftskort.

Hvor kan kortet brukes?

Kortet kan benyttes i alle Coop-butikker i Norge, på Circle K, Best og 1•2•3 automatstasjoner.

Har Coop Bedriftskort nettbank?

Vår Nettbank kalles Min Side. På Min Side har du løpende oversikt over din Coop Bedriftskort konto. Det er imidlertid ikke mulig å flytte penger via Min Side.

Søknad

Hva skal søknaden inneholde?

Søknad om Coop Bedriftskort fylles ut med virksomhetens kontaktdetaljer, så som organisasjonsnummer, fakturadresse, antall kort, ønsket kredittramme og kontaktperson.

Personen som søker om Coop Bedriftskort på vegne av bedriften bør ha sin personlige BankID tilgjengelig for å kunne signere avtalen. Det er også mulig å skrive ut søknaden, signere på papir, kopiere legitimasjon og sende inn til Ikano Bank.

Hvem kan signere en søknad om bedriftskonto?

Vi må ha signatur fra en person med signaturrett, prokura eller med fullmakt.

Kortbruk

Vil du ha økt kreditt?

Din bedrift kan enkelt søke om høyere kredittgrense.

Med Coop Bedrift kan du ha inntil 300 000 kr i kreditt per konto og opptil 10 kort per konto. For å få forhøyet kreditt, søke om flere kort eller kontoer, kontakt Coop Bedrift Kundeservice på telefon 66 85 86 55 eller send en e-post til coop@ikano.no.

Behøver alle bedrifter kontokort når de handler?

Alle bedrifter som ønsker å handle på kreditt hos Coop skal i utgangspunktet ha kort uavhengig av om de er offentlige eller private bedrifter og foreninger.

Koster det noe å få bestilt nytt kort eller PIN-kode?

Nei.

Må bedrifter legitimere seg seg når de handler?

Ved kjøp på en etablert konto skal alltid Coop Bedriftskort brukes og PIN-kode tastes. Husker du ikke PIN-koden kan ny PIN-kode bestilles på ”Min side” eller ved å kontakte Ikano Bank. Du får den tilsendt innen ca 7 dager.

Hva skjer når jeg taster feil PIN-kode flere ganger?

Taster du feil PIN-kode tre ganger sperres kortet. Kontakt kundeservice for å heve sperren. Husker du fortsatt ikke koden kan ny kode bestilles fra kundeservice.

Kan bedriften få tildelt flere kort?

Ja, en bedrift kan velge å få flere kort under en avtale eller skaffe seg flere avtaler dersom dette er mer ønskelig. Du velger antall kort i din søknad, alternativt kontakter Kundeservice eller går inn på Min Side for å bestille flere kort.
Kortene kan samlet benyttes til kjøp inntil innvilget kredittramme innenfor en månedsperiode. Vær derfor påpasselig med å angi en ønsket kredittramme som er tilstrekkelig for å dekke virksomhetens månedlige uttak av varer gjennom butikknettet. Økt kredittramme kan søkes om når som helst i kundeforholdet.

Faktura

Hvordan betaler bedriften ned kreditten?

Innbetaling til konto skal skje hver måned med en innbetaling på minimum 10 %.
Bedriften har inntil 56 dagers rentefri betalingsutsettelse på sine kjøp. Betaler bedriften tilbake hele beløpet ved forfall, tilkommer ingen renter. Ønsker bedriften imidlertid ikke å betale tilbake innen den rentefrie perioden, vil det for utestående saldo ved utgangen av perioden påløpe renter. Per 01.01.2015 er den årlige renten 14,9 %. Effektiv rente er 18,85 % pr år ved 50 000 kr nedbetalt over 12 mnd.
Ved purring tilkommer purregebyr etter gjeldende satser.

Når er forfallsdatoen?

Forfallsdatoen på fakturaen er den 25. hver måned. Fakturadato er den 3. i hver måned.

Hvordan krediteres en vare som returneres?

Eventuelle reklamasjoner for feil på kjøpte varer, uteblitt eller forsinket leveranse rettes til salgsstedet hvor varen er kjøpt. Returen krediteres bedriftens konto og er synlig på neste faktura.

Tilbys eFaktura?

eFaktura tilbys ikke. Elektronisk fakturering i EHF format tilbys.

Vennligst kontakt Coop Bedriftskort kundeservice på telefon 66 85 86 55 for mer informasjon.

Min Side

Hvordan får jeg tilgang til Min Side?

Tjenesten Min Side krever et brukernavn og et passord. Brukernavnet er avtalenummer (for kontaktperson) og kortnummer (for kortinnehaver). Kortnummeret er preget på kortet (16 sifre). Passordet er notert på fakturaen. Alternativt kan du få det ved å kontakte oss på coop@ikano.no eller på telefon 66 85 86 55.

Hva gjør jeg hvis jeg har glemt passordet til Min Side?

Dersom du har glemt passordet til Min Side, kontakt oss på coop@ikano.no, eller på telefon 66 85 86 55.

Funksjonaliteter på Min Side

Transaksjoner (kontoens kortinnehaver(e) har kun tilgang til sine egne transaksjoner)
Hent opp transaksjoner ved å velge fra og til dato. Du får tilgang til transaksjoner 5 år tilbake i tid. Utestående beløp og tilgjengelig kreditt er også synlig.

Fakturahotell
Her er det tilgang til alle fakturaer bedriften har mottatt.

Sperr og bestill kort
Her kan kort sperres og nye bestilles. Kontoens kontaktperson kan bestille flere kort og sperre alle kort tilknyttet kontoen. Kortinnehaver kan kun sperre og bestille eget kort.

Bestill PIN-kode
Her kan ny PIN-kode bestilles direkte på siden.

Endre kontaktinformasjon
Her kan kontaktpersonen endre bedriftens adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Kontakt kundeservice
Dersom du har spørsmål til fakturaen eller generelle spørsmål om Coop Bedriftskort, kan du enkelt fylle ut et kontaktskjema på Min Side. Du får svar innen 2 virkedager.

Hvordan kan jeg sperre kort?

Ring 66 85 86 55 eller send e-post til coop@ikano.no. Sperretjenesten er åpen hverdager kl 09-23, og lørdager kl 09-21.